-->

Rauman Palvelutori on raumalaisille ikäihmisille ja heidän läheisilleen tarkoitettu maksuton neuvonta- ja palvelupiste.

Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille – Rauman kaupungin kylähanke

Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille – Rauman kaupungin kylähanke 17.11.2016-30.9.2017

Rauma on monien kylien kaupunki. Tavoitteena on, että ikäihmiset pärjäisivät mahdollisimman kauan omissa kodeissaan.

Kylähanke oli tehty tukemaan ikäihmisten voimavaroja ja sosiaalista toimintakykyä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Rauman kaupungin vanhuspalvelut tarjosi kylille hankkeen Maaseudun kehittämisyhdistys Leader Ravakka ry:n rahoituksella. Kylähankkeen hanketyöntekijänä toimi Tanja Hakulinen, geronomi (AMK).

Kylähankkeen tarkoitus oli tukea kylien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja tuoda ikäihmisille uudenlaista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Hanke saapui kylille lähipalveluna kotona asumisen tukemiseksi ja yksinäisyyden tunteen ehkäisemiseksi. Hanke tarjosi yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia sekä virkistystä. Toimintaa suunniteltiin yhdessä kyläläisten kanssa, jolloin se oli asukkaiden tarpeista lähtevää mielekästä toimintaa.

Hankkeen tavoitteena oli, että kylien yhteisöllinen toiminta jatkuu itseohjautuvasti hankkeen loputtua.

Tavoitteisiin päästiin hienosti. Uutta toimintaa saatiin aloitetuksi ja palautteen mukaan yhteisöllisyys, osallisuus ja hyvinvointi kasvoivat. Moni kyläläinen tutustui uusiin ihmisiin ja koki virkistystä. Vanhustyön keskusliitto palkitsi Ilmarinen- palkinnolla kylähankkeen vuoden vanhustekona 2017.

Kylähankkeen aloittamaa toiminnan tukemista kylissä ja nyt myös kaupunginosissa jatketaan Palvelutorilla.

 

 

 

Tanja Hakuliselta, p. 044 403 6332 tai tanja.hakulinen@rauma.fi

Tutustu Kyläluudan tähänastiseen toimintaan:

 

lippumaaseuturahastopienileaderlogorgbravakkapieni1392384002_rauma_logo_rgb_0114

 

leaderlogorgbeuiso