-->

Rauman Palvelutori on raumalaisille ikäihmisille ja heidän läheisilleen tarkoitettu maksuton neuvonta- ja palvelupiste.

Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille – Rauman kaupungin kylähanke

Rauma on monien kylien kaupunki. Tavoitteena on, että ikäihmiset pärjäisivät mahdollisimman kauan omissa kodeissaan. Kylähanke on tehty tukemaan ikäihmisten voimavaroja ja sosiaalista toimintakykyä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Rauman vanhuspalvelut tarjoavat kylille hankkeen Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA ry:n rahoituksella.

Kylähankeen tarkoitus on tukea kylien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja tuoda ikäihmisille uudenlaista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Hanke saapuu kylille lähipalveluna kotona asumisen tukemiseksi ja yksinäisyyden tunteen ehkäisemiseksi. Hanke tarjoaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia sekä virkistystä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä kyläläisten kanssa, jolloin se on asukkaiden tarpeista lähtevää mielekästä toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on, että kylien yhteisöllinen toiminta jatkuu itseohjautuvasti hankkeen loputtua.

Kylähankkeen vetäjänä toimii Tanja Hakulinen, geronomi (AMK). Hanke kestää syyskuun 2017 loppuun.

Lisätietoja hankkeesta voi kysellä Tanja Hakuliselta, p. 044 403 6332 tai tanja.hakulinen@rauma.fi

Tutustu Kyläluudan tähänastiseen toimintaan:

 

lippumaaseuturahastopienileaderlogorgbravakkapieni1392384002_rauma_logo_rgb_0114

 

leaderlogorgbeuiso